Comhairleacht:
Téann Mentor Gaeilge i gcomhairle lena chuid cliant uilig i dtosach. Cintíonn muid go soláthraítear seirbhís chuimsitheach a bhíonn deartha go speisialta

Traenáil Ghaeilge:
Is cuma cén leibhéal Gaeilge atá agat, cuirfidh Mentor Gaeilge seirbhís ar fáil a dhéanfaidh freastal ar riachtanais comhlachta áirithe.

Caidreamh Poiblí:
Tabharfaidh Mentor Gaeilge cabhair le haghaidh scileanna meáin ar nós preaseisiúintí agus ráitis

Scileanna Agallaimh:
Cuirtear an tseirbhís seo ar fail dóibh siúd atá ag iarraidh slí bheatha a bhaint amach trí Ghaeilge.

NUA

Reáchtáiltear ranganna i Scileanna Agallaimh ag Mentor Gaeilge. Beidh na cúrsaí ar siúl go leanúnach beo ar líne.

Díreofar go speisialta ar ullmhúcháin d’agallamh Gaeilge an Dioplóma Iarchéime san Oideachas mar shampla nó ar mhianta na rannpháirtithe.

Gach eolas le fáil ó eolas@mentorgaeilge.ie, glaoch ar (064) 66 26486, nó seol teachtaireacht anseo.

Scileanna Cumarsáide:
Soláthar cabhrach le cumarsáid scríofa agus labhartha trí mheán na Gaeilge.

Seirbhís Aistriúcháin:
Aistreoidh Mentor Gaeilge aon doiciméad nó aon fhoirm eile meáin.

Tacaíocht Leantach:
Leagann Mentor Gaeilge an-bhéim ar an stáid leantach ar mhaithe le caighdeán ár gcuid seirbhíse.

 

 
Teil: 064 66 26486 | Facs: 064 66 26487 | Email: eolas@mentorgaeilge.ie