Useful Links
   
 

An Coiminiseir Teanga

www.coimisineir.ie

 
 

 

Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

 

Síníodh Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 isteach sa dlí ar an 14 Iúil 2003.

Is é an tAcht an chéad phíosa reachtaíochta chun frámaíocht reachtúil a sholáthar ar mhaithe le seirbhísí poiblí a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge.

An phríomhaidhm atá leis an Acht, a chinntiú go mbeidh teacht níos éasca agus caighdeán níos airde maidir le seirbhísí poiblí trí mheán na Gaeilge.

Is féidir príomhfhorálacha an Achta maidir leis an nGaeilge a roinnt ar ceithre chatagóir:

  1. Dualgais faoi leith a bhfuil soláthar déanta maidir leo sa reachtaíocht.
  2. Dualgais a shonrófar sna Rialacháin.
  3. Dualgais maidir le “Scéimeanna”.
  4. Ceisteanna maidir le Coimisinéir na dTeangacha Oifigiúla.

 

 

 

 

 

 

 

 

An Roinn Gnóthai Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta

www.pobail.ie

Foras na Gaeilge

www.gaeilge.ie

Conradh na Gaeilge

www.cnag.ie

Teil: 064 66 26486 | Facs: 064 66 26487 | Email: eolas@mentorgaeilge.ie